2, 3 TRADIKSIONS

Mwen expliké ki kréyol té pé varié di an zil a an lot,
malgré sa, pèp ki ka palé kréyol, ka rivé comprann ko yo.
Sé sa ki ka fê charm é fos Kréyol.
Mi an ti lidé di sa sa yé :
 
 

FWANSE MATINIK GWADLOUP GUYANN  AYITI
Je Mwen An, mwen Mo Mwen
Tu Ou Ou To, Ou Ou
Il I I I, li Li
Nous Nou Nou Nou Nou
Vous Zot Zòt Vou, ou
Ils, Elles Yo Yo Yo
Aujourd'hui Jôdi ya Jòdi la, jòdi jou Jodla Jodi-a
Demain Demin Dèmen Dimen Demin
Hier Hiè Ayè
Manger Manjé Manjé Manjé Manjé
Boire Bwè Bwè Bwè Bwè
Dormir Dômi Dòmi Dronmi Dòmi
Sortir Sôti Sòti Soti Sòti
Etre Sa, Fika
Avoir Ni Ti ni Gen, Gangnen Ginyin
Aller Alé Ay Alé Alé
Vouloir Vlé Vlé
Comment ca va ? Sa ou fè ? Ka'w fè? A kouman 
ou fika ?
Kouman ou yé ?
Kijan ou yé ?
Sak pasé ?
J'ai faim Mwen fin An fen Mo fen Mwen grangou
J'ai soif Mwen swef An swèf Mo swèf Mwen swaf
Tu veux dormir Ou lé dômi Ou vlé dòmi To lé dronmi, 
ou lé dronmi
Ou vlé dòmi
Enfant Ti manmail Ti moun' Ti moun Ti moun
Chose Bagail Biten Bèt Bagay
Limonade Limonad Limonnad Limonnad Limonad

Paj ta la fêt épi tout bon volonté spésialist local. Zot pé vizité paj web yo é vréyé an ti mesaj ba yo, sa ka fê toujou plési :

- TIJE pou la Guyann, sit Web li.
- ERIC pou la Gwadloup, sit Web li
- REGINE pou Ayiti, sit Web li

An gran mesi ba yo.                                                   RETOUR